SCI logo

Handelsbetingelser for Simplex Cyber & Intelligence

1. Generelle vilkår

1.1. Disse handelsbetingelser regulerer forholdet mellem Simplex Cyber & Intelligence og kunder, der foretager køb eller abonnementer på SCI’s tjenester. Ved et køb af abonnement eller anden form for samarbejde, accepterer kunden disse vilkår. 

1.2. Definitioner

  • “SCI” refererer til Simplex Cyber & Intelligence.
  • “Kunden” refererer til den person, virksomhed eller enhed, der foretager et køb eller abonnement hos SCI.

2. Abonnementer og priser

2.1. SCI tilbyder abonnementer indenfor informations- og cybersikkerhed til små og mellestore virksomheder. Abonnementerne er designet til at hjælpe kunder med at styrke deres sikkerhedsniveau og beskyttelse mod cybertrusler.

2.2. Priserne for abonnementerne er specificeret på SCI’s hjemmeside og kan ændres med forudgående varsel. Ændringer i priser vil ikke påvirke eksisterende abonnementer, indtil abonnementsperiodens udløb. 

3. Betaling

3.1. Betaling for abonnementer opkræves kvartalsmæssigt og faktureres elektronisk på forhånd. Kunden forpligter sig til at betale det pågældende beløb i overensstemmelse med fakturadato og beløb, og senest 8 dage efter modtagelsen af faktura.

3.2. Priserne er angivet i danske kroner (DKK) eksklusiv gældende moms.

3.3. Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale, er leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

4. Bindingsperiode og opsigelse

4.1. Bindingsperioden løber 12 måneder fra startdatoen. Efter udløbet af bindingsperioden forlænges aftalen automatisk med 3 måneder ad gangen, medmindre en af parterne giver den anden skriftlig meddelelse om opsigelse mindst 3 måneder før udløbet af den nuværende aftaleperiode.

4.2. Opsigelse af abonnementet kan ske med 30 dages varsel til udgangen af en faktureringsperiode. Opsigelsesmeddelelsen skal sendes skriftligt til SCI.

5. Ansvarsbegrænsning

5.1. SCI stræber efter at levere pålidelige og sikre tjenester. Dog kan SCI ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, skader, eller konsekvenser, der måtte opstå som følge af brugen af vores tjenester og services.

6. Databeskyttelse og sikkerhed

6.1. SCI respekterer kundens privatliv og følger gældende databeskyttelseslovgivning. Yderligere oplysninger om, hvordan kundens data behandles og beskyttes, findes i SCI’s privatlivspolitik.

7. Ændringer i handelsbetingelserne

7.1. SCI forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser med forudgående varsel. 

Kontakt os

Vil du vide mere eller har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os:

Simplex Cyber & Intelligence ApS
CVR: 43558994
Nupark 51,
7600 Holstebro
info@simplexcyber.com